Detectie van vleermuizen in vleermuiskasten

Met de vleermuis detector kan op afgelegen plekken gecontroleerd worden of vleermuizen zich vestigen op verwachte plekken.

Zo kan zonder de vleermuizen te storen een heel seisoen op een set batterijen een locatie voor vleermuizen in de gaten worden gehouden.

In opdracht van Iconize

Scope

  • Sensoren
  • Lora
  • PCB design
  • Scripting

Mijn aandeel in dit project

Volledige traject

Software

Hardware

Ontwerp

Doel

Met de vleermuismonitor kan op afstand in de gaten gehouden worden of er op een plek leermuizen zitten.